Close

beleiver

गॉड म्हणजे काय?
Archives, Marathi

गॉड म्हणजे काय?

Maria Wirth- October 27, 2017

हिंदु अशा प्रकारच्या बौद्धिक जोखडातून मुक्त असतात. अशी अंधश्रद्धा बाळगायला त्यांना कधी सांगितलं जात नाही. त्यातल्या कित्येकांचा देवदेवतांवर विश्वासही नसतो. पण त्या सर्वव्यापी ब्रह्मावर त्यांची ... Read More