Close

Dattaraj Deshpande

Report of 11 Day Tutorial workshop on resurgence of Dhanurveda Gurkulams
Archives, Indology

Report of 11 Day Tutorial workshop on resurgence of Dhanurveda Gurkulams

Dattaraj Deshpande- February 25, 2019

A report on an 11 Day Tutorial workshop held in January 2019 in Varanasi on resurgence of Dhanurveda Gurkulams Read More

ನಗರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನಕ್ಷರತೆ ಹಾಗೂ ವೈದಿಕ ಉದ್ಯಮ
Archives, Kannada

ನಗರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನಕ್ಷರತೆ ಹಾಗೂ ವೈದಿಕ ಉದ್ಯಮ

Dattaraj Deshpande- January 17, 2018

"ನಮ್ಮದು ಯಾವ ಶಾಖಾ ಸೂತ್ರ, ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವರನ್ನೇ ಅಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಅನ್ನುವ ಕನಿಷ್ಠ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರೊ, ಅವರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಏರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. Read More