Close

Christian Fundamentalism

मूर्तिपूजा हा धर्मांधतेचा उतारा
Archives, Bharatiya Bhasha

मूर्तिपूजा हा धर्मांधतेचा उतारा

Sankrant Sanu- December 5, 2016

मन खरोखर मुक्त असते तेव्हा त्यास मूर्तींची गरज नसते. पण त्या अवस्थेपर्यंत कोण पोचले आहे? मूर्तिपूजेच्या विरोधकांपैकी नक्कीच कोणीच नाही. Read More

Terror in the name of God?
Archives, Commentaries

Terror in the name of God?

Maria Wirth- June 16, 2016

Terrorism in the name of God was started by forcing “those who are wrong” into the “right” faith or killing them. Read More