Close

Forest

વનપ્રદેશ અને રણપ્રદેશની સભ્યતાઓ
Archives, Gujarati

વનપ્રદેશ અને રણપ્રદેશની સભ્યતાઓ

Rajiv Malhotra- August 19, 2017

મારાં આ પુસ્તકમાં બંને વિચારધારાના મુખ્ય તફાવતમાંના એક એવા અરાજક્તા અને વ્યવસ્થા પ્રત્યેના દ્રષ્ટિકોણ વિષય ઉપર મેં વિસ્તૃત ચર્ચા કરી છે. એ બાબત ઉપર વિચાર ... Read More