Close

God

गॉड म्हणजे काय?
Archives, Marathi

गॉड म्हणजे काय?

Maria Wirth- October 27, 2017

हिंदु अशा प्रकारच्या बौद्धिक जोखडातून मुक्त असतात. अशी अंधश्रद्धा बाळगायला त्यांना कधी सांगितलं जात नाही. त्यातल्या कित्येकांचा देवदेवतांवर विश्वासही नसतो. पण त्या सर्वव्यापी ब्रह्मावर त्यांची ... Read More

Terror in the name of God?
Archives, Commentaries

Terror in the name of God?

Maria Wirth- June 16, 2016

Terrorism in the name of God was started by forcing “those who are wrong” into the “right” faith or killing them. Read More

When God incarnated as Man-Lion
Archives, Indology

When God incarnated as Man-Lion

Nithin Sridhar- May 20, 2016

One of the unique elements of Hinduism aka Sanatana Dharma is the concept of Avatara (incarnation). Read More